Kontakter inte tillgängliga från e-postmeddelande

Om dina kontakter inte är tillgängliga när du vill skriva ett e-postmeddelande, gör så här:
Advertisements